Ξενοδοχείο Du Lac 2018

Παρουσίαση τοπικών προϊόντων από την Περιφέρεια Ηπείρου στο ξενοδοχείο DU LAC στα Ιωάννινα.